Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek ‘Gezond werken in de zwangerschap’ is te onderzoeken wat de invloed is van betaald werk op het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Met de resultaten van dit onderzoek hopen we in de toekomst zwangere werknemers beter te kunnen adviseren over hoe je op een gezonde manier kunt werken tijdens de zwangerschap.

Wat vragen we aan u
Wij vragen u 3 keer een digitale vragenlijst in te vullen op de website:

  • tussen 8 en 16 weken zwangerschap (2 á 3 maanden),
  • rond de 24e week (6 maanden),
  • rond de 32e week van uw zwangerschap (8 maanden).

Voor het invullen van de vragenlijsten krijgt u per mail een herinnering met een link naar de juiste vragenlijst op de website. Het invullen van de eerste vragenlijst duurt 20 minuten, de tweede en derde vragenlijsten duren maximaal 15 minuten.

Waar gaat de vragenlijst over
De vragen gaan over algemene gegevens, uw opleiding, uw huidige zwangerschap, algemene gezondheid, leefstijl, uw (huidige) werk, vrije tijd en thuissituatie.

Uw gegevens
Verder willen wij graag de gegevens over het verloop van uw bevalling en gegevens van uw kind direct na de geboorte verzamelen.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
De gegevens uit de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Uw naam of de naam van uw kind zijn niet opgenomen in de vragenlijst. Alleen de onderzoekers van de studie “Gezond werken in de zwangerschap” zien de antwoorden die u heeft ingevuld.

Vrijwilligheid van deelname
Uw medewerking aan dit onderzoek is vrijwillig, u kunt altijd terugkomen op uw beslissing om aan dit onderzoek mee te werken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Door deel te nemen maakt u kans op één van de tien Rituals bonnen ter waarde van €25,- die onder de deelneemsters worden verloot.

Copyright © 2021 | IDEACT AMSTERDAM | All right reserved